Opći uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama.

Prodavatelj proizvoda je Anamarija Asanović, obrt za trgovinu, vl. Anamarija Asanović, sa sjedištem na adresi Zadarska 12, 21000 Split. OIB: 24356999686. Matični broj obrta: 977832260000.

Internet stranice www.anamarija-asanovic.com su u vlasništvu obrta Anamarija, vl. Anamarija Asanović (u daljem tekstu Anamarija Asanović, prodavatelj). Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja prodavatelja objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošaća, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 41/14, glava III. -Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja izvrši kupnju. Online kupac je posjetitelj stranice www.anamarija-asanovic.com koji popuni elektronsku narudžbu i naruči (kupi) barem jedan proizvod. Korisnik je svaki posjetitelj ovih stranica.

Sklapanje ugovora putem web stranice www.anamarija-asanovic.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca, te sve navedeno na stranicama www.anamarija-asanovic.com predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.
Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Izjava o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka.  Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Izjavom o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.anamarija-asanovic.com.
Sadržaj web stranice www.anamarija-asanovic.com je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

 

 

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.anamarija-asanovic.com.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz fotografiju proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena.  Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

 

 

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama www.anamarija-asanovic.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.
Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju paketa.
U slučaju da iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem ćemo, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda, otkazivanja naručenog proizvoda ili dogovora novog roka isporuke. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda prodavatelj će izvršiti povrat novčanih sredstava.
Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@anamarija-asanovic.com.

 

 

NARUČIVANJE PROIZVODA

Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavite kupnju“ ili izvršiti pregled košarice klikom na ikonu košarice ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Kreni na plaćanje“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Kreni na plaćanje“ preusmjerit će se na stranicu gdje popunjava osobne podatke za dostavu,  odabire način plaćanja, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Pročitao/la sam i slažem se s općim uvjetima poslovanja” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice. Klikom na „Promijeni sadržaj košarice“ kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Naruči“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Naruči” izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti prodavatelja o istom na adresu e-pošte info@anamarija-asanovic.com. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@anamarija-asanovic.com.

 

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama bez PDV-a jer prodavatelj nije u sustavu PDV-a po čl. 90 st. 2 zakona o PDV-u. U cijene proizvoda nisu uračunati troškovi dostave koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja, te dodani ukupnom iznosu narudžbe. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti te u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije ili posebne ponude.
Kupac naručene proizvode može platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:
Karticama-plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje  karticama: MasterCard, Maestro, Visa Electron i Diners.

 

Uplatom na račun– na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI.. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni artikli na adresu koju je naznačio u narudžbi.
Plaćanje je omogućeno putem uplate na račun obrta Anamarija Asanović, vl. Anamarija Asanović, otvorenog u Zagrebačka Banka.
IBAN: HR5223600001102890986

Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

 

 

DOSTAVA

Troškove dostave, u iznosu od 30 kuna plaća kupac. Plaćanje prilikom preuzimanja naplaćuje se dodatnih 7 kuna. Dostava proizvoda vrši se putem General Logistics Systems Croatia d.o.o. za usluge (GLS), unutar Republike Hrvatske. Prodavatelj prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili ako je paket otvoren i nije zatvoren sa originalnom trakom. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti prodavatelju uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Za pošiljku koja je uredno zaprimljena od strane kupca smatra se da nije bilo oštećenja.
Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

 


REKLAMACIJE

Ukoliko kupac ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti prodavatelja. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@anamarija-asanovic.com ili poštom na adresu: Anamarija Asanović, vl. Anamarija Asanović, Zadarska 12, 21000 Split. Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda, u tom slučaju trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi prodavatelj.

Ukoliko Prodavatelj i Kupac / Korisnik ne mogu postići dogovor u svom sporu Kupac / Korisnik ovlašten je poslužiti se Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) koja je osnovana Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine.

 

 

POVRAT

Pravo na jednostrani raskid Ugovora imaju svi kupci web shopa www.anamarija-asanovic.com. Povrat je moguće zatražiti u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Trošak povrata robe snosi kupac, a povrat se vrši isključivo slanjem na adresu: Anamarija Asanović, vl. Anamarija Asanović, Zadarska 12, 21000 Split. Povrat sredstava se ostvaruje ukoliko je proizvod dostavljen u nekorištenoj originalnoj ambalaži, originalno zapakiran, s nepromijenjenim brojem artikala i originalnim računom.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu prodavatelja: info@anamarija-asanovic.com.

Prodavatelj će kupcu izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja.

Ukoliko je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. U tom slučaju, proizvod se vraća kupcu na njegov trošak.

 

Obrazac izjave:

  1. Ime, prezime i adresa kupca:
  2. Prima: Anamarija Asanović, vl. Anamarija Asanović, Zadarska 12, 21000 Split
  3. Ja _____________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedećeg proizvoda _______________, naručenog / primljenog dana _________________________

IBAN na koji se vrši povrat sredstava: ________________________

Datum: _____

 

 

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
Sve fotografije proizvoda su simbolične i Proizvod se može razlikovati u strukturi, nijansi boje ili drugoj značajki. Prodavatelj nastoji točnim i detaljnim opisom proizvoda što vjernije prikazati svaki proizvod.
Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostake stvari:
– koji su u trenutku kupovine Kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati (jasno označena roba s greškom, ostvaren popust u trgovini radi oštećenja na proizvodu i sl.)
– koji su se pokazali nakon proteka roka od šest mjeseci
– o kojima Kupac nije bez odgađanja obavijestio Prodavatelja u trenutku kada ih je otkrio, a najviše nakon proteka roka od osam dana od otkrića materijalnog nedostatka stvari
Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o materijalnom nedostatku proizvoda ovlašten je:
– zahtjevati od Prodavatelja da taj nedostatak ukloni
– zahtijevati od Prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka
– zahtijevati sniženje cijene
– izjaviti da raskida ugovor.
Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari u slučaju materijalnog neodstatka stvari u potpunosti snosi Prodavatelj.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/678 Europskog vijeća i Parlamenta (General Data Protection Regulation – GDPR) i važećim zakonima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite osobnih podataka Prodavatelj je posvećen afirmaciji načela zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka.
Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Kupcima / Korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.
Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte koju Kupac unosi prilikom procesa registracije.
U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

 

Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.O Vama prikupljamo podatke koji nam omogućuju da osiguramo neometani rad naše web stranice i kako bi smo Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Općenito govoreći, razlikujemo (a) osobne podatke koje nam Vi ustupite i (b) osobne podatke koje prikupljamo automatski i (c) osobne podatke koje zaprimamo iz drugog izvora.

Osobni podaci koje nam Vi ustupite
Tako primjerice prikupljamo podatke koje nam pružite kada se registrirate na našoj web stranici, kada zatražite naš newsletter ili kada naručite neki naš proizvod – u svim takvim slučajevima popunjavate određena polja ili kliknete na određeni gumb i time nam moguće dajete Vaše osobne podatke. Kada nam dostavite povratne informacije o proizvodu, ili uložite prigovor na određeni proizvod, također je moguće (ili vjerojatno) da ćemo od Vas prikupiti neke osobne podatke. Sve ove podatke prikupljamo tako što nam dajete privolu za takvo prikupljanje ili iz razloga što su nam takvi podatci potrebni da bi smo izvršili našu ugovornu obvezu (primjerice kada moramo odgovoriti na određeni prigovor vezano uz proizvod), a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje nam Vi ustupite).

Registracija i newsletter
Registracija kao proces dobrovoljnog ostavljanja svojih osobnih podataka te prijava na newsletter su dvije kategorije obrade osobnih podataka kojima posvećujemo posebnu pažnju.Prilikom registracije Korisnik unosi svoju e-mail adresu i bira lozinku. Ukoliko želi primati i marketinške obavijesti na istu adresu, mora kliknuti u odgovarajuću kućicu i time dati svoj jasnu, nedvomislenu privolu. Možete odbiti vaš pristanak za pohranu podataka, upotrebu vaše adrese e-pošte za potrebu dostave newslettera u bilo kojem trenutku – to možete učiniti putem poveznice u pojedinom Email Newsletteru ili izravnim kontaktom na info@anamarija-asanovic.com. U tom ćemo slučaju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera.Ukoliko Korisnik ne želi primati naše novosti (newsletter) može se u bilo kojem trenutku odjaviti se s liste primatelja.

Svaki Korisnik stranica bez obzira na registraciju, može se prijaviti da želi primati novosti i obavijesti Prodavatelja, na početnoj stranici Internet trgovine. Za distribuciju biltena (newslettera) koristimo sustav MailChimp. MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti EU-a. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpamožete pogledati na linku: https://mailchimp.com/legal/privacy/ MailChimp će koristiti vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas neće izravno kontaktirati ili koristiti vaše podatke. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi MailChimp uključuju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju newlettera i/ ili aktivaciju poveznica unutar newslettera. Kod tog procesa, informacije o vašem Internet pregledniku, vašoj IP adresi i vašoj lokaciji će biti poslane u MailChimp.

 

Privole

Svaki korisnik daje Privolu na prikupljanje njegovih osobnih podataka. U obrascu na mjestu gdje se unosi osoban podatak pojavljuje se obavijest da se podatci prikupljaju u točno određenom obimu, za točno određenu svrhu i gdje se ti podatci pohranjuju. Ako će se isti podatci koristiti u više svrha, Korisnik za svaku od tih svrha mora dati jasnu privolu (kućice u koje Korisnik samostalno mora staviti kvačicu).

Osobni podatci koje prikupljamo automatski
Postoje i Osobni podatci koje prikupljamo automatski, a to su podatci koje bilježimo kada koristite naše web stranice ili kada koristite neke naše usluge.Kada god koristite naše web stranice ili primjerice kada čitate neki naš e-mail, određene informacije (koje nisu nužno osobni podatci) se kreiraju i automatski prikupljaju. Ovakve podatke prikupljamo radi ostvarivanja nekog legitimnog interesa, a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje prikupljamo automatski.

 

KOLAČIĆI (COOKIE)

Što je kolačić (cookie)?
Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.
Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće ?
Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li www.anamarija-asanovic.com kolačiće?
Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.anamarija-asanovic.com?
Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke.

Ima li na web stranici kolačića treće strane?
Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti
Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića
Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima: https://www.allaboutcookies.org/  https://www.youronlinechoices.eu/

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.anamarija-asanovic.com vlasnika Anamarija Asanović upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte info@anamarija-asanovic.com. Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.anamarija-asanovic.com, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju. Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja, kao i pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.anamarija-asanovic.com. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.